รายวิชา ว33101 การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ม.6/5 ว33101 การออกแบบและเทคโนโลยี
http://line.me/ti/g/nuYyKU9zYW
ม.6/7 ว33101 การออกแบบและเทคโนโลยี
http://line.me/ti/g/2FNAECESYJ
ม.6/9 ว33101 การออกแบบและเทคโนโลยี
http://line.me/ti/g/M-JyHBs6tP
ม.6/11 ว33101 การออกแบบและเทคโนโลยี
http://line.me/ti/g/lkdPY5jmGm
ม.6/13 ว33101 การออกแบบและเทคโนโลยี
http://line.me/ti/g/E_-lV3CQFI
ม.6/14 ว33101 การออกแบบและเทคโนโลยี
http://line.me/ti/g/iB6zmXGCK5
ม.6/15 ว33101 การออกแบบและเทคโนโลยี
http://line.me/ti/g/mxeNB8KAvl
ม.6/16-17 ว33101 การออกแบบและเทคโนโลยี
http://line.me/ti/g/Dz2ESr8CeL
รายวิชา ว23212 การพัฒนาแอนิเมชั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ม.3/6 ว23212 การพัฒนาแอนิเมชั่น
http://line.me/ti/g/HOAx5KSYzh
ม.3/8 ว23212 การพัฒนาแอนิเมชั่น
http://line.me/ti/g/afzEPwDiFF
ม.3/10 ว23212 การพัฒนาแอนิเมชั่น
http://line.me/ti/g/M8dZtnkFu1